Day

January 31, 2019
Sa ghrianghraf, ó chlé go deas: Keith McManus, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh; Patrick Devine, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; Jose Manuel San Emeterio, ERNACT; Aidan McKenna, Fiontraíocht Éireann; Michael O’Brien, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; agus Tara Nicholas, Comhairle Ceantair Dhoire agus an tSratha Báin. Chuaigh beirt gheallsealbhóirí ó Fhiontraíocht Éireann agus… Continue Reading Seoladh Oifigiúil thionscadal DEVISE in Santander
Read More