Day

February 11, 2019
An 11 Feabhra 2019, thionóil Grúpa na Comhghuaillíochta Eorpaí cruinniú i Maothail, Contae Liatroma (Éire), inar díríodh ar an dóigh a bhféadfaí cabhrú le bailte agus sráidbhailte athbheochan tuaithe a bhrú chun cinn san Aontas Eorpach (AE). Thionscain an Comhairleoir Enda Stenson, Comhalta de Chomhairle Contae Liatroma, an cruinniú chun na deacrachtaí atá roimh phobail… Continue Reading Cuirtear Tionscadal TRINNO i láthair ag cruinniú AE maidir le bailte agus sráidbhailte a bhíonn ag brú athbheochan tuaithe chun cinn
Read More