Day

March 7, 2019
An tseachtain seo, cuireadh an dara Cruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha agus an chéad Cheardlann Théamach Idir-réigiúnach faoi Thionscadal OURWAY ar siúl i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. Tagann an tionscadal faoi cholún Comhshaoil agus Éifeachtúlachta Acmhainne Interreg na hEorpa agus dírítear ann ar an oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú agus a… Continue Reading Tugann Tionscadal OURWAY Cuairt ar Chathair na Mart
Read More