Day

April 12, 2019
Cistíodh an tionscadal faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa ar chostas os cionn 4 mhilliún euro agus bhí sé ar cheann amháin de 7 dtionscadal forbartha réigiúnaí inbhuanaithe a cistíodh faoi Chlár Oibriúcháin Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair don tréimhse 2014-2020. Ba é an aidhm a bhí leis an obair ná… Continue Reading Tá Tionscadal Feabhsúcháin Shráid na hEaglaise i mBaile Átha Luain críochnaithe anois
Read More