Day

July 24, 2019
Atlantic Area Training Workshop in Tullamore Co Offaly
Rinne ár bhFoireann Rialaithe Céadleibhéil Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh a óstáil i dTulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, Dé Céadaoin an 24 Iúil 2019. Ba é an spriocphobal don cheardlann ná comhpháirtithe ar ceadaíodh iad lena gcistiú sa chéad ghlao agus sa dara glao faoi Chlár Limistéar an Atlantaigh. Bhí sé mar aidhm leis an… Continue Reading Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh
Read More