Day

January 5, 2020
Minister Michael Creed
D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD inniu go bhfuil tús curtha leis an gcéad chomhchomhairliúchán poiblí chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt chlár oibríochta nua i ndáil le forbairt inbhuanaithe na hearnála bia mara sa tréimhse 2021-27. Déanfar an Clár a fhorbairt i gcomhthéacs Rialachán beartaithe an AE ar Chiste Eorpach Muirí,… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27
Read More