Day

February 13, 2020
Image of a dish of oysters
Cuirfidh Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair fáilte i Sligeach agus i nGaillimh go luath i mí an Mhárta roimh bhreis agus 30 príomhshaineolaí gastranamaíochta ó áiteanna fud fad na hEorpa. Tá EUREGA ina thionscadal Comhair Chríochaigh Eorpaigh is fiú €1.7m agus ina bhféachtar ar bhia faoi chúig cheannteideal: Oideachas, Sláinte, Cúrsaí Uirbeacha/Tuaithe, Turasóireacht,… Continue Reading Food for Thought
Read More