Day

July 15, 2020
Public Consultation Image
In éineacht lenár gcuid Comhghleacaithe i dTionól Réigiúnach an Deiscirt, i dTionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna, tá Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair ag comhordú cleachtadh Comhairliúcháin Phoiblí maidir le Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach (AE) don tréimhse 2021 go… Continue Reading Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach don tréimhse 2021 go 2027
Read More