Day

September 15, 2020
Cathaoirleach of the Northern and Western Regional Assembly, David Maxwell holding #euinmyregion sign
Oscailt oifigiúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás i nDún Dealgan D’oscail an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, na hoibreacha athnuachana a rabhthas ag súil go mór leo i lár an bhaile. Bhí an Comhairleoir David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, agus Emma Coffey, Cathaoirleach Cheantar… Continue Reading Oscailt na Scéime Athnuachana
Read More
Image of
Cruinniú de chuid an Choiste Faireacháin do Chlár Oibríochtúil Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair Ag feidhmiú dóibh mar Údaráis Bhainistíochta do na Cláir Oibríochtúla in Éirinn atá comhchistithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRA), chuir an dá Thionól Réigiúnacha coiste faireacháin cláir fíorúil comhpháirteach ar siúl an 15 Meán Fómhair chun… Continue Reading Cruinniú de chuid Choiste Faireacháin Cláir na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair
Read More