Day

November 6, 2020
Image of aych-drawing-contest 2020
Tá áthas ar chumann Atlantic Cities an Comórtas Líníochta: Dearthóirí na Todhchaí, 2020. Cathair ghlas duitse! a eagrú faoi chuimsiú chreat thionscadal Mhoil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí, atá á mhaoiniú ag clár Interreg do Limistéar an Atlantaigh. Tá an comórtas seo dírithe ar Eorpaigh óga idir trí bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois agus ar… Continue Reading Comórtas Líníochta 2020: Cathair ghlas duitse!
Read More