Day

April 21, 2021
Leader Statement - Minister Humphries
D’fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys T.D., mionsonraí faoi leithdháileadh an chláir LEADER Idirthréimhseach € 70 milliún don tréimhse 2021-2022 Is clár forbartha tuaithe é LEADER arna chómhaoiniú ag an AE a fheidhmíonn cur chuige ón mbun aníos faoi threoir áitiúil chun freastal ar riachtanais na bpobal agus na ngnólachtaí áitiúla. Tacaíonn… Continue Reading €70m Clár Idirthréimhseach LEADER
Read More