The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0billion
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

5th and 6th Class in @LoughfouderNS in Kerry have been busy learning about World War 1 as part of the Blue Star Programme 🔎

If you have pictures of your class completing the programme email them to us at bluestar@europeanmovement.ie or use #BlueStarProgramme and @BlueStarProg

2

Don't forget to register for the @EuropeAccess Showcase 2021 taking place on 13 December from 3:30pm. Minister of State for European Affairs, @ThomasByrneTD will deliver the opening keynote.

https://eufunds.ie/access-europe-showcase-2021/

1/2 Did you know you can apply to our @DonegalYR programme for early school leavers (16-20 yrs) in our six centres at any time of the year? There's more info in this brochure (https://bit.ly/3CYca32) and an enquiry form here: https://www.donegaletb.ie/donegal-youthreach-enquiry-form/.
#GoFurtherWithDonegalETB

💫DEADLINE EXTENDED💫
#STARAwards2022

Have you nominated your #AdultLearning project for an AONTAS STAR Award yet? There is still time to start or complete your nomination: https://www.aontas.com/community/adult-learners-festival/aontas-star-awards
The deadline has been extended to Monday, 29th November 2021, 5pm.

#EdChatIE #ALE

Load More...