The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0billion
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

Speaking of looking forward to events, we are really looking forward to our Outpace EU online Pop Culture Tourism Innovators Training Course next week.Places are free but limited, if you are interested in joining us, DM me
#popculturetourism #popculture #ErasmusPlus

REMINDER: Registrations are open for our second #CommunicatingEurope initiative! More details available on our website:
https://www.ireo.eu/communicating-europe-initiative-in-emra/
@EMRAssembly @karencolemanIRL @The_Wheel_IRL @emireland

We are delighted to help celebrate the launch of the #EUFunded, #PEACEIV shared space creative hub in Bushmills.

This #PEACEIV funded project will see the renovation & three-story extension of the derelict Courthouse Building in Bushmills.

@CommunitiesNI
@DeptRCD

Our second event as part of the #CommunicatingEurope is open for registrations! IREO and @EMRAssembly are hosting a seminar on #cohesion funding and the Conference on the #FutureofEurope. More details below with full agenda to follow:
https://www.eventbrite.com/e/a-duologue-for-strength-and-resilience-communicating-europe-initiative-tickets-192284406837

Load More...