The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0billion
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

There's still time to discuss your priorities for the EU Just Transition Fund by registering in our online Just Transition workshops ⏰

🔸 18 January 2022, 10am to 12pm
🔸 25 January 2022, 6.30pm to 8.30pm

Register now: https://www.gov.ie/en/consultation/352c3-public-consultation-on-the-eu-just-transition-fund/#how-can-i-give-my-views

Pupils from Scoil Éanna in Galway performed Ode to Joy when they had a virtual visit from Paolo Serpi, the Italian Ambassador to Ireland 🎼🇮🇹
@ItalyinIRL

Timely provided food aid 🥪 or a warm place to sleep at 🛌 can be a lifeline for people facing serious material deprivation 🙏

A new publication presents 2⃣1⃣ projects that have been helping people out of poverty, supported by the #EUfunds 🇪🇺

👉 https://europa.eu/!Fxb7qv

🌿Are you a #SocialEnterprise looking for #EU #Funding?

@EuclidNetwork just launched the updated EU Funding Toolkit with funding opportunities by programmes like @ESF_Ireland, @EUErasmusPlus, @interregeurope, @HorizonEU, #DigitalEU, #InvestEU #CERV #AMIF

https://euclidnetwork.eu/2021/12/now-out-updated-eu-funding-toolkit

The @Dept_ECC has launched a public consultation on the EU Just Transition Fund. Further information can be found on our website ⬇️
https://eufunds.ie/public-consultation-on-the-eu-just-transition-fund/
@EMRAssembly #EUinmyregion 🇮🇪🇪🇺

Load More...