The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0billion
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

1st stamp of 2023 marking 50th anniversary of Ireland joining the European Communities unveiled this morning by Minister for European Affairs, Mr. Peter Burke TD and European Commissioner for Financial Services, Financial Stability and Capital Markets Union, Mairead McGuinness.

Ireland’s EU #JustTransitionFun Plan and Programme is adopted by @EU_Commission !

Up to €169 million will be invested in the wider Midlands area across 3 priority areas

More https://www.gov.ie/en/press-release/d0d24-minister-ryan-welcomes-eu-approval-for-169-million-just-transition-fund-for-the-midlands/#
@Dept_ECC @southernAssembl @NWAssembly @IRLDeptPER

What has the #EU🇪🇺 ever done for Us?

This wonderful short film by the students at @HartstownCS in collaboration with @EDinBlanch and @FingalLibraries aims to answer this very question.

📽https://youtu.be/ZptRnWOkNIA

#EuropeanYearOfYouth

What has the #EU ever done for Us? This wonderful short film by the students at @HartstownCS in collaboration with Europe Direct Blanchardstown Library aims to answer this very question. @eurireland #EuropeanYearOfYouth
https://youtu.be/ZptRnWOkNIA

Load More