Slide

An raibh a fhios agat gur infheistigh Cistí ESI beagnach € 3.4 billiún in Éirinn le seacht mbliana anuas?

EU In My Region Character Girl triangle Red Graphic with hashtag EU in my region EUIMR-Character_Guy-glasses EU In My Region Cartoon Lady taking Pic
The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

Find out how @BlossomIreland participant Ben Wilson ensured that all young people across Ireland were included in the home-cooking craze that took hold during the pandemic in our latest newsletter #EUinmyregion #AbilityProgramme

https://www.esf.ie/en/news-events/esf-newsletter/

Read about Peter Molloy’s inspiring journey with Ennis GYDP in our latest newsletter.

Garda Youth Diversion Projects are co-funded by the Government of Ireland and the ESF. #EUinmyRegion 🇮🇪🇪🇺

https://www.esf.ie/en/news-events/esf-newsletter/

Thanks to @ESF_Ireland for including the @DCU Ability Project in the PEIL newsletter (see page 28!). Full details available at https://www.esf.ie/en/news-events/esf-newsletter/
Find out more about us https://www.dcu.ie/ability
Join our employer focused webinar tomorrow 3rd at 1pm https://dcu-ie.zoom.us/webinar/register/WN_0uz0FOGURCWkRkDyb8r9fw

@WWETBofficial BTEI students produced PPE for local health centres while others practised social distancing through An Post. Read these stories and more in our latest newsletter #EUinmyRegion
https://www.esf.ie/en/news-events/esf-newsletter/

Read about how @ddletbyr has supported its learners through the pandemic in the latest edition of our newsletter. Did you know that Youthreach has received support from the European Social Fund for over 30 years? #EUinmyRegion 🇮🇪🇪🇺

https://www.esf.ie/en/news-events/esf-newsletter/

Load More...