The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0billion
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

Healthy Oats celebrates #PlantHealthDay. In Healthy Oats we aim to identify and help develop new oat varieties resistant to powdery mildew, crown rust and Fusarium mycotoxins. @FeechanA @doohancropslab @IrelandWales @SouthernAssembl @EUfundsIreland

Happy #EuropeDay2022! If you didn't get a chance to pick up a copy of @TheSundayIndo, you can still see some of the amazing work that takes place nationwide @ https://bit.ly/3MZEp6H 🇮🇪🇪🇺
#EuropeDay #EUinmyRegion

Anna Power, project manager celebrating Europe Day /Diwrnod Ewrop/Lá na hEorpa 🇪🇺 @wexfordcoco with colleagues from other Ireland Wales projects. Thank you @CelticRoutes for organising this fantastic event! #EUIrelandWales #EuropeDay2022

3

Delighted to have @interreg_nwe National Contact Point, Sarah Davoren, join @Wexfordcoco to celebrate #EuropeDay2022 to highlight the benefits of EU project activity in Wexford. Visit http://www.nweurope.eu for info on funding available now through Interreg NWE #euinmyregion

Load More...