Slide

An raibh a fhios agat gur infheistigh Cistí ESI beagnach € 3.4 billiún in Éirinn le seacht mbliana anuas?

EU In My Region Character Girl triangle Red Graphic with hashtag EU in my region EUIMR-Character_Guy-glasses EU In My Region Cartoon Lady taking Pic
The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

On pilot site 1, construction work for week 1 was recently completed. Read about the work so far in the link. There will be no work on week 2

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/icare4farms-increase-the-capacity-of-renewable-energies-re-in-farms-in-the-north-west-europe-region-by-using-solar-thermal-energy/

It's Good Friday. So let's tweet about the #EU funded #PEACEIV programme and its predecessors, and other programmes bringing communities on both sides of the Irish border together.

Another survey for first year @itsligo students! This one focuses on the first semester experience. Make your voice heard in #Europe and give it a go. From the European Students' Union https://ex9937.customervoice360.com/uc/entrants_survey/

Load More...