Slide

An raibh a fhios agat gur infheistigh Cistí ESI beagnach € 3.4 billiún in Éirinn le seacht mbliana anuas?

EU In My Region Character Girl triangle Red Graphic with hashtag EU in my region EUIMR-Character_Guy-glasses EU In My Region Cartoon Lady taking Pic
The national flag of Ireland next to the European flag

MAOINIÚ ÓN EORAIP

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Cistí Struchtúracha & Infheistíochta na hEorpa

Tacaíonn Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

Ariel Image of Athlone, Ireland
0
MAOINIÚ Ó CHISTÍ STRUCHTÚRACHA AGUS INFHEISTÍOCHTA NA hEORPA IDIR 2014 agus 2020
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CSI IN ÉIRINN
0%
CREIDTEAR GO BHFUIL TIONCHAR DEARFACH AG MAOINIÚ AN AE AR ÉIRINN
0
TOGRAÍ MAOINITHE AG AN CFRE IN ÉIRINN

Join @SEMRU_NUIG & @Whitaker_Inst on March 24-25th for the 5th International Symposium on the Oceans in National Income Accounts, in association with the EU Interreg @atlanticmoses project final event. To find out more and register: http://whitakerinstitute.ie/event/the-5th-international-symposium-on-the-oceans-in-national-income-accounts/

Cllr Enda Stenson welcomes attendees to day 3 of our European Green Deal Workshop “live from Lovely County Leitrim” #EUgreendeal #NWgreendeal ⁦@EU_CoR⁩ ⁦@leitrimcoco⁩

Show me the money! Over 200 attendees this week. Great lineup tomorrow to finish off our series on the new EU Green Deal With @MariaWalshEU @ColmMarkey @SimonEUaffairs @IrishRegions_EU @NWAssembly Well done @barryguckian and team

⁦⁦@INTERREG_NWE⁩ is designing a new programme which will run from 2021 to 2027, all interested stakeholders are invited to share their feedback on the thematic orientations preselected by Member States, check out the survey here: https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/have-your-say-on-interreg-north-west-europe-2021-2027/

Load More...