Rochtain ar an Eoraip

Is seirbhís tacaíochta maoinithe AE é Access Europe d’earnáil shibhialta na hÉireann. Is é an Wheel, cumann náisiúnta eagraíochtaí pobail agus deonacha na hÉireann, carthanais agus fiontar sóisialta, an pointe teagmhála náisiúnta. Beidh ról lárnach acu i bpoibliú a dhéanamh ar dheiseanna maoinithe an AE agus i gcumas na sochaí sibhialta iarratas a dhéanamh ar na deiseanna seo a fheabhsú.

Tá sé mar aidhm ag Access Europe cuidiú le heagraíochtaí mar eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí pobalbhunaithe, ceardchumainn, cumainn ghairmiúla, gluaiseachtaí agus líonraí sóisialta, na meáin, an saol acadúil, chomh maith le comhairlí cathrach agus contae, rochtain níos fearr a fháil ar mhaoiniú AE.

Tá an clár Access Europe maoinithe ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha. Tá ballraíocht an chláir saor in aisce agus soláthraíonn sé rochtain ar

  • nuashonruithe ar ghlaonna agus deiseanna maoinithe AE
  • imeachtaí oiliúna agus faisnéise saor in aisce
  • tacaíocht duine le duine d’iarratais
  • líonrú le comhpháirtithe ionchasacha

Faigh tuilleadh eolais faoin gclár agus cláraigh saor in aisce ag http://www.accesseurope.ie