Inrochtaineachta

Ár nAidhm

Tá Foireann Chistí Eorpacha na hÉireann tiomanta don fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin a dhéanamh inrochtana do gach duine, beag beann ar an gcumas atá acu. Chuige sin, dhearamar ár suíomh Gréasáin de réir na dtreoirlínte atá leagtha amach ag an W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda).

Is é an aidhm atá againn cloí le Leibhéal AA de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Inneachar Gréasáin 2.1 ón W3C. Chomh maith leis sin, chuireamar roinnt sheicphointí Leibhéal AAA ar áireamh sa suíomh Gréasáin seo chun cur le hinrochtaineacht an tsuímh. Leanfaimid ar aghaidh le faireachán a dhéanamh ar inrochtaineacht an tsuímh seo agus le í a fheabhsú. Déanfaimid dlúthfhaireachán freisin ar fhorbairtí agus ar athruithe i dtreoirlínte inrochtaineachta agus sa dea-chleachtas ginearálta le haghaidh suíomhanna Gréasáin.

Ár Suíomh

Dearadh an suíomh Gréasáin seo chun bheith éasca le húsáid. Tá cuid mhór bealaí ann chun teacht ar an bhfaisnéis atá á lorg agat, mar shampla, trí mhapa an tsuímh nó tríd an ais chuardaigh. Íoslódáiltear leathanaigh an tsuímh go tapa, is cuma cé acu atá leathanbhanda nó móideim in úsáid agat. Beidh an fhaisnéis ar gach leathanach fós inléite fiú amháin i gcás nach dtacaíonn do bhrabhsálaí nó do ghléas brabhsála le Stílbhileoga Cascáideacha. Is féidir leat an clómhéid a athrú go héasca trí do bhrabhsálaí a úsáid (Féach an roghchlár Cabhair ar do bhrabhsálaí chun foghlaim conas an clómhéid a athrú.)

 

Teagmhálacha maidir le hInrochtaineacht

Mura féidir leat faisnéis ar bith ar an suíomh Gréasáin seo a rochtain go hiomlán, déan teagmháil le info@eufunds.ie.