GRADAIM STAR AONTAS

New Futures STAR Award Winners

Tionóladh searmanas mór le rá na nGradam STAR Dé Luain 4 Márta 2019 i mBaile Átha Cliath. Is é AONTAS, eagraíocht náisiúnta foghlama d’aosaigh na hÉireann, a d’eagraigh. Déanann na Gradaim ceiliúradh ar dóigh dhearfach a dtéánn tionscnaimh foghlama aosaí d’fhoghlaimeoirí fásta, do phobail áitiúla agus don tsochaí i gcoitinne.


Cúis bhróid atá ann go ndearna CSTE urraíocht ar Ghradam Aitheantais Speisialta STAR le haghaidh tionscadail chomh-mhaoinithe CSTE Cuireadh sé thionscadal cómhaoinithe CSTE ar an ngearrliosta ar fud na gcatagóirí.

CatagóirTionscadalGníomhaíocht CSTE
Cuimsiú SóisialtaTionscadal Chrois an Díolúnaigh, BOO ChorcaíAn Tionscadal um Filleadh ar Oideachas
Cuimsiú SóisialtaClár na dTochaí Nua, Teaghlach AmháinComhionannas Inscne
Fostaíocht InmharthanaDeiseanna Cúraim Sláinte do Mhná, CLG Forbartha Bhealach EabhraComhionannas Inscne
Fostaíocht InmharthanaYour Time to Shine, Comhpháirtíocht Ceantair Bhaile Átha Cliath Thiar ThuaidhAn Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP)
Fostaíocht InmharthanaTionscadal WISE, Daoine chun TosaighComhionannas Inscne
Rochtain ar Thríú Leibhéal agus RannpháirtíochtCúrsa Ullmhúcháin i gcomhair Coláiste, Páirtíocht Chontae Átha Cliath Theas agus IT Tamhlachta
An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP)

Bhain an dá thionscadal maoinaithe ag CSTE gradaim ar an lá. Bhuaigh tionscadal WISE an Gradam STAR d’Fhostaíocht Inmharthana agus bronnadh an Gradam Aitheantas Speisialta ar an gclár Todhchaí Nua mar gheall ar thionscadal cómhaoinithe CSTE.

Related Posts