By

Barry
Image of Mary Hopkins
Mar is léir do Mary Hopkins Baile beag tuaithe, sráidbhailte tuaithe níos lú thart timpeall air, ina raibh a gcinn cromtha ag daoine agus iad faoi ualach an aonraithe agus ina raibh mná ag maireachtáil lá i ndiaidh lae agus iad ag súil go mbeadh ar a gcumas éirí, lá amháin, iad féin a ghléasadh… Continue Reading Ag Gluaiseacht ar Aghaidh – An Scéal taobh thiar den Scéal
Read More
LouiseFinnegan_GraduationSpeaker2019
Le Clár New Futures de chuid One Family, tacaítear le mná ar tuismitheoirí aonair iad agus atá éighníomhach ón taobh eacnamaíoch de leas a bhaint as deiseanna oiliúna agus forbartha. Tá Louise Finnegan ina tuismitheoir aonair le ceathrar iníonacha. Tar éis di roinnt cúrsaí pobalbhunaithe a chríochnú san am atá thart, chinn Louise páirt a… Continue Reading An Clár New Futures
Read More
New Futures STAR Award Winners
Tionóladh searmanas mór le rá na nGradam STAR Dé Luain 4 Márta 2019 i mBaile Átha Cliath. Is é AONTAS, eagraíocht náisiúnta foghlama d’aosaigh na hÉireann, a d’eagraigh. Déanann na Gradaim ceiliúradh ar dóigh dhearfach a dtéánn tionscnaimh foghlama aosaí d’fhoghlaimeoirí fásta, do phobail áitiúla agus don tsochaí i gcoitinne. Cúis bhróid atá ann go… Continue Reading GRADAIM STAR AONTAS
Read More