By

Nicola Finnegan
An tseachtain seo caite, thug Ann Marie Heneghan ó Scoil Cócaireachta Mhainistir Mhaigh Eo agus Amanda McCloat ó Choláiste San Aingeal, Sligeach, cuairt ar Barcelona mar chuid de thionscadal AE chun a fhoghlaim cén dóigh a mbíonn an ghastranamaíocht á cur chun cinn ag an gCatalóin san earnáil oideachais, idir an réamhscoil agus an ollscoil.… Continue Reading Foghlaim faoin Oideachas Bia in Barcelona
Read More
Tháinig comhpháirtithe Thionscadal TRINNO (Éiceachóras gnó don Traidisiún agus don Nuálaíocht (nó ‘TRadition and INNOvation’ i mBéarla)), lena n-áirítear Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, Wetbic, Comhairle Contae Liatroma agus Comhairle Contae Ros Comáin, le chéile le haghaidh Ócáid Foghlama Ceardlainne Idir-réigiúnaí i bhFlórans, an Iodáil. Ba é Arezzo Innovazione, comhpháirtí óstach agus Príomh-Chomhpháirtí… Continue Reading Cruinniú de chuid Chomhpháirtithe Thionscadal TRINNO
Read More
Déanfaidh Clár Interreg Iarthuaisceart na hEorpa agus Comhlacht na gClár Speisialta AE (SEUPB) clinic comhpháirteach iarratais a óstáil ar an Iúr an 16 Aibreán le haghaidh iarratasóirí féideartha faoi Ghlao 9. Déanfaidh Filippo Compagni, Pointe Teagmhála Náisiúnta na Ríochta Aontaithe do Chlár Interreg Iarthuaisceart na hEorpa, agus Rita McGarvey, Pointe Teagmhála Náisiúnta na hÉireann, cruinnithe… Continue Reading Ócáid Chomhpháirteach Faisnéise le hóstáil ag SEUPB ar Interreg Iarthuaisceart na hEorpa
Read More
An tseachtain seo, cuireadh an dara Cruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha agus an chéad Cheardlann Théamach Idir-réigiúnach faoi Thionscadal OURWAY ar siúl i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. Tagann an tionscadal faoi cholún Comhshaoil agus Éifeachtúlachta Acmhainne Interreg na hEorpa agus dírítear ann ar an oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a chaomhnú agus a… Continue Reading Tugann Tionscadal OURWAY Cuairt ar Chathair na Mart
Read More
An 11 Feabhra 2019, thionóil Grúpa na Comhghuaillíochta Eorpaí cruinniú i Maothail, Contae Liatroma (Éire), inar díríodh ar an dóigh a bhféadfaí cabhrú le bailte agus sráidbhailte athbheochan tuaithe a bhrú chun cinn san Aontas Eorpach (AE). Thionscain an Comhairleoir Enda Stenson, Comhalta de Chomhairle Contae Liatroma, an cruinniú chun na deacrachtaí atá roimh phobail… Continue Reading Cuirtear Tionscadal TRINNO i láthair ag cruinniú AE maidir le bailte agus sráidbhailte a bhíonn ag brú athbheochan tuaithe chun cinn
Read More
Sa ghrianghraf, ó chlé go deas: Keith McManus, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh; Patrick Devine, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; Jose Manuel San Emeterio, ERNACT; Aidan McKenna, Fiontraíocht Éireann; Michael O’Brien, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; agus Tara Nicholas, Comhairle Ceantair Dhoire agus an tSratha Báin. Chuaigh beirt gheallsealbhóirí ó Fhiontraíocht Éireann agus… Continue Reading Seoladh Oifigiúil thionscadal DEVISE in Santander
Read More
The sixth international Partner Meeting of the RaiSE European Project was held recently in Westport, Co. Mayo. Hosted by Irish Partner WestBIC, the event saw RaiSE Project Partners and Stakeholders from across Europe attend meetings and workshops on 29th and 30th January 2019. Introducing the meeting, WestBIC Area Manager Seamus McCormack welcomed the group to… Continue Reading RaiSE European Project enhancing social enterprises visits our region
Read More
The Minister for Agriculture, Food and Marine, Michael Creed TD has announced that the Marine Institute is to provide twelve marine businesses (in collaboration with five universities) with investment funding totaling €2.4 million over 3 years. The funding is being provided to drive continued innovation in Ireland’s ocean economy, a key requirement of the Marine… Continue Reading €2.4 Million Investment by the Marine Institute in Industry-Led Marine Projects
Read More
Our First Level Control Section hosted a Northern Periphery & Artic Programme Information Seminar on Thursday 10th January 2019. The target audience was Irish partners who were approved for funding in the 5th Call, and was also attended by partners with existing projects from previous calls. The event was introduced by Brendan Mooney, National Contact… Continue Reading Northern Periphery & Artic Programme Information Seminar
Read More
1 2 3