An Clár Cumais

Is clár nua é an Clár Cumais atá maoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa agus ag An Roinn Gnóthaí Poiblí agus Coimirce Sóisialaí.
Cuideoidh an Clár Cumais le daoine óga faoi mhíchumas (idir 15-29 bliana d’aois) a ndeiseanna fostaíochta a fheabhsú le raon tacaíochtaí duine-dhírithe.
Is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú trí úsáid a bhaint as foirm iarratais ar líne Pobal, roimh 12pm ar an gCéadaoin 31 Eanáir 2018.

Cliceáil anseo don fhoirm iarratais ar líne.
‘Conas’ treoir ar líne do Chumas.
Treoir Eolais do Chumas.