Category

Comhairliúcháin Phoiblí
The national flag of Ireland next to the European flag
The EU’s Recovery and Resilience Facility lies at the heart of the Union’s response to the COVID-19 pandemic. The aim of the Facility is to mitigate the economic and social impact of the pandemic and make European economies and societies more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and… Continue Reading Public Consultation on Ireland’s Recovery and Resilience Plan
Read More
EU Emblem
Tá Ard-Stiúrthóireacht Cumarsáide (DG COMM) an Choimisiúin Eorpaigh coimisiúnaithe ag Ecorys chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhoilseacháin an Choimisiúin Eorpaigh do shaoránaigh. Sa chéim dheiridh den athbhreithniú tá Ecorys ag tabhairt faoi shraith fócasghrúpaí ar líne le saoránaigh in Éirinn agus tá sé mar aidhm acu an deis a thabhairt dóibh a gcuid barúlacha a… Continue Reading Athbhreithniú ar Fhoilseacháin an Choimisiúin Eorpaigh do Shaoránaigh
Read More
EU Emblem
Tá comhairliúchán nua seolta ag an gCoimisiún Eorpach ar an Treochlár le haghaidh tionscnamh nua chun seirbhísí bunúsacha a chinntiú do gach leanbh atá ar an ngannchuid san Eoraip. Tá sé i gceist ag an Ráthaíocht don Leanbh a chinntiú go mbeidh teacht ag gach leanbh san Eoraip atá i mbaol bochtaineachta, eisiamh sóisialta, nó… Continue Reading Comhairliúchán faoin Ráthaíocht Eorpach don Leanbh
Read More
The national flag of Ireland next to the European flag
Comhairliúchán Poiblí ar an gComhaontú Comhpháirtíochta do Chistí Rialacháin na bhForálacha Coiteanna Eorpacha 2021 – 2027 agus ar na Cláir Oibriúcháin don CFRE agus don CSTE+ Tá An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus na trí Thionóil Réigiúnacha le próiseas comhairliúchán a sheoladh le bonn eolais a chur faoi roghnú… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí 2021-2027
Read More
Minister Michael Creed
D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD inniu go bhfuil tús curtha leis an gcéad chomhchomhairliúchán poiblí chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt chlár oibríochta nua i ndáil le forbairt inbhuanaithe na hearnála bia mara sa tréimhse 2021-27. Déanfar an Clár a fhorbairt i gcomhthéacs Rialachán beartaithe an AE ar Chiste Eorpach Muirí,… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27
Read More