DÉAN TEAGMHÁIL LEIS AN SEUPB

Is é ról an SEUPB (Comhlacht Clárúcháin Speisialta an AE) ná cuidiú leis an tionchar dearfach a bheidh ag Maoiniú Forbartha Réigiúnaí na hEorpa ar shaol na ndaoine a chónaíonn ar fud Thuaisceart Éireann, Réigiún Teorann na hÉireann agus Iarthar na hAlban a éascú. Tá an SEUPB freagrach as cur chun feidhme chláir PEACE an AE.

Táimid ar cheann de na sé Chomhlacht trasteorann a bunaíodh faoin “Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú comhlachtaí forfheidhmithe” a síníodh ar 8 Márta 1999 (Comhaontú na Breataine-na hÉireann 8 Márta 1999).

Tugadh éifeacht intíre don Chomhaontú, Thuaidh agus Theas, tríd an Ordú um Chomhoibriú Thuaidh/Theas (Comhlachtaí Forfheidhmithe) (Tuaisceart Éireann) 1999 agus Acht Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999 faoi seach.

Táimid freagrach do dhá Roinn Urraíochta, an Roinn Airgeadais i dTuaisceart Éireann agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in Éirinn in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach agus an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas.

 

Sonraí Teagmhála

Béal Feirst

The Clarence West Building
2 Clarence Street West
Belfast – BT2 7GP – N.Ireland
Tel: +44 28 9026 6660 – Fax: +44 28 9026 6661
Email: info@seupb.eu

Muineachán

M:Tek II Building, Armagh Road,
Monaghan H18 YH59 – Ireland
Tel: +353 477 7003 – Fax: +353 477 1258
Email: interreg@seupb.eu

An Ómaigh

EU House, 11 Kevlin Road,
Omagh – BT78 1LB – N.Ireland
Tel: +44 28 8225 5750 – Fax: +44 28 8224 8427
Email: omagh@seupb.eu