COVID-19

Freagairt an AE

Tá géarchéim an COVID-19 chomh mór sin nach féidir le tír ar bith aghaidh a thabhairt uirthi go rathúil ina haonar. Tá réimse beartas gan fasach aontaithe ag an Aontas Eorpach le tacaíocht a thabhairt do bhallstáit agus iad ag tabhairt aghaidh ar an bpaindéim. Áirítear leo seo:

 • Cuirfear €3.08 billiún de thacaíocht éigeandála ar fáil don earnáil cúraim sláinte ar fud an AE, cuideoidh na cistí seo le soláthairtí leighis a fháil agus a dháileadh ar fud an AE, ospidéil mhachaire soghluaiste a thógáil, agus tacú le trealamh leighis agus othair a iompar i réigiúin trasteorann.
 • Is féidir an t-airgead neamhthiomanta go léir ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSTE) a úsáid anois chun aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí na géarchéime tríd an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas agus tríd an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas Plus.
 • Is féidir An Ciste um Chabhrú Eorpach do na Daoine is Díorthaí a úsáid anois chun trealamh cosanta a cheannach dóibh siúd atá ag soláthar cabhrú. Is féidir freisin cabhrú bia agus ábhar bunúsach a sholáthar trí dhearbháin, ag laghdú rioscaí ionfhabhtaithe.
 • Soláthróidh REACT-EU €55 billiún sa bhreis do Choiste Sóisialta na hEorpa (CSTE), do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), agus don Chiste um Chabhrú Eorpach do na Daoine is Díorthaí (CCEDD).
 • Dáileadh €3.6 milliún ar An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (LEGCR) le bagairt ar shláinte an duine mar gheall ar ghalair thógálacha a mheas agus a chur in iúl.
 • Soláthróidh athruithe ar An gComhbheartas Talmhaíochta agus ar An gCiste Iascaigh agus Ghnóthaí Muirí tuilleadh solúbthachta agus cuirfidh siad ar chumas na hÉireann beartais a thabhairt isteach le tionchar na paindéime ar na hearnalacha feirmeoireachta agus bia mara a laghdú.
 • Beidh €45 milliún sa bhreis ar fáil chun tacú le Ballstáit náisiúnaigh an AE atá sáinnithe thar sáile a thabhairt ar ais ar a dtír dhúchais.
 • Cosnaíonn ionstraim SURE an Choimisiúin poist agus daoine san áit oibre.
 • Cuirfear beartais leachtachta i bhfeidhm chun cabhrú le gnóthaí beaga agus meánmhéide atá buailte go dona.
 • Leanann An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) le tacaíochtaí a chur ar fáil d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe nach bhfuil gníomhach faoi láthair.

Níl i gceist leis na beartais seo ach léargas ar a bhfuil á dhéanamh ag an AE chun cabhrú le Ballstáit dul i ngleic le héifeachtaí na paindéime. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Is féidir an t-eolas is déanaí faoin dóigh a bhfuil Éire ag freagairt do COVID-19 a fháil

Tá géarchéim an COVID-19 chomh mór sin nach féidir le tír ar bith aghaidh a thabhairt uirthi go rathúil ina haonar. Tá réimse beartas gan fasach aontaithe ag an Aontas Eorpach le tacaíocht a thabhairt do bhallstáit agus iad ag tabhairt aghaidh ar an bpaindéim. Áirítear leo seo:

 • Cuirfear €3.08 billiún de thacaíocht éigeandála ar fáil don earnáil cúraim sláinte ar fud an AE, cuideoidh na cistí seo le soláthairtí leighis a fháil agus a dháileadh ar fud an AE, ospidéil mhachaire soghluaiste a thógáil, agus tacú le trealamh leighis agus othair a iompar i réigiúin trasteorann.
 • Is féidir an t-airgead neamhthiomanta go léir ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSTE) a úsáid anois chun aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí na géarchéime tríd an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas agus tríd an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas Plus.
 • Is féidir An Ciste um Chabhrú Eorpach do na Daoine is Díorthaí a úsáid anois chun trealamh cosanta a cheannach dóibh siúd atá ag soláthar cabhrú. Is féidir freisin cabhrú bia agus ábhar bunúsach a sholáthar trí dhearbháin, ag laghdú rioscaí ionfhabhtaithe.
 • Soláthróidh REACT-EU €55 billiún sa bhreis do Choiste Sóisialta na hEorpa (CSTE), do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), agus don Chiste um Chabhrú Eorpach do na Daoine is Díorthaí (CCEDD).
 • Dáileadh €3.6 milliún ar An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (LEGCR) le bagairt ar shláinte an duine mar gheall ar ghalair thógálacha a mheas agus a chur in iúl.
 • Soláthróidh athruithe ar An gComhbheartas Talmhaíochta agus ar An gCiste Iascaigh agus Ghnóthaí Muirí tuilleadh solúbthachta agus cuirfidh siad ar chumas na hÉireann beartais a thabhairt isteach le tionchar na paindéime ar na hearnalacha feirmeoireachta agus bia mara a laghdú.
 • Beidh €45 milliún sa bhreis ar fáil chun tacú le Ballstáit náisiúnaigh an AE atá sáinnithe thar sáile a thabhairt ar ais ar a dtír dhúchais.
 • Cosnaíonn ionstraim SURE an Choimisiúin poist agus daoine san áit oibre.
 • Cuirfear beartais leachtachta i bhfeidhm chun cabhrú le gnóthaí beaga agus meánmhéide atá buailte go dona.
 • Leanann An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) le tacaíochtaí a chur ar fáil d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe nach bhfuil gníomhach faoi láthair.

Níl i gceist leis na beartais seo ach léargas ar a bhfuil á dhéanamh ag an AE chun cabhrú le Ballstáit dul i ngleic le héifeachtaí na paindéime. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

 

Bileog Fíricí Freagartha Coronavirus an AE

Is féidir an t-eolas is déanaí faoin dóigh a bhfuil Éire ag freagairt do COVID-19 a fháil anseo: https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/.