Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas Plus

An 2 Aibreán mhol an Coimisiún an dara pacáiste beart a thabharfadh isteach tuilleadh solúbthachta agus simplithe, an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas Plus (TIFC+). Ghlac Parlaimint na hEorpa leis an bpacáiste nua seo an 17 Aibreán agus ghlac an Chomhairle leis an 22 Aibreán. Tháinig Rialachán 2020/558 an AE i bhfeidhm an 23 Aibreán 2020. 

 

Tá tuilleadh eolais ar an TIFC ar fáil ag https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574.

Coronavirus Response Investment Initiative Plus Infographic