Ardán C&F ar an CIFC

Tá Tascfhórsa bunaithe ag an gCoimisiún le bheith ina ionad ilfhreastail le haghaidh ceisteanna faoi chur i bhfeidhm na dtionscnamh nua. Tá ardán digiteach curtha ar bun chun cabhrú le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha a bhfuil baint acu le cláir CSE a chur i bhfeidhm leis na ceisteanna teicniúla a bhaineann leis an Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinavíreas. D’fhéadfadh na ceisteanna a ndírítear orthu ar an ardán seo a bheith úsáideach do na Ballstáit go léir.

Coinneoidh Údarás Bainistíochta an CSTE a bpáirtithe leasmhara cothrom le dáta trí cheisteanna agus freagairtí an CSTE a fhoilsiú ar an leathanach seo.

Ardán Cheisteanna Cothrománacha CIFCII 22.6.2020