Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSTE+)

ESFplus Covid19 Graphic

Ina fhreagra fadtéarmach ar an bpaindéim, tá leasuithe tábhachtacha molta ag an gCoimisiún ar thogra an CSTE +.

  • Áirítear leis an togra leasaithe tacaíocht neartaithe d’fhostaíocht don aos óg. Ba cheart do Bhallstáit a bhfuil ráta áta os cionn meánráta an Aontais de dhaoine idir 15 – 29 bliana d’aois nach bhfuil i bhfostaíocht, oideachas nó oiliúint 15% ar a laghad (suas ó 10% sa bhun-togra CSTE+) a gcuid acmhainní CSE+ a infheistiú i ngníomhartha spriocdhírithe chun tacú le daoine óga.
  • Cabhróidh an CSTE+ freisin le dul i ngleic le bochtaineacht leanaí. Níor cheart droim láimhe a thabhairt d’aon leanbh tar éis na paindéime coróinavíreas. Leis an togra leasaithe CSTE+, ceanglaítear  ar gach Ballstát 5% ar a laghad dá n-acmhainní CSTE+ a leithdháileadh chun beartais a laghdaíonn bochtaineacht leanaí a chur i bhfeidhm.
  • Ar a bharr sin, cuirfidh an CSTE+ go láidir leis na haistrithe glasa agus digiteacha trí infheistíocht a spreagadh maidir le deiseanna scilithe le go mbeidh rath ar oibrithe i sochaí atá neodrach ó thaobh aeráide, agus atá níos digití agus níos ionchuimsithí.
  • Le go mbeimid ullmhaithe níos fearr do chásanna éigeandála sa todhchaí, baineann meicníocht freagartha ar ghéarchéim leis an CSTE+. Cinnteoidh sé seo gur féidir leis an gCoimisiún, in imthosca eisceachtúla, é a oiriúnú chun freagairt ar chúrsaí den sórt sin, agus rialacha bainistíochta ciste do Bhallstáit á leasú go tapa nuair is gá.