Comórtas Líníochta 2020: Cathair ghlas duitse!

Image of aych-drawing-contest 2020

Tá áthas ar chumann Atlantic Cities an Comórtas Líníochta: Dearthóirí na Todhchaí, 2020. Cathair ghlas duitse! a eagrú faoi chuimsiú chreat thionscadal Mhoil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí, atá á mhaoiniú ag clár Interreg do Limistéar an Atlantaigh.

Tá an comórtas seo dírithe ar Eorpaigh óga idir trí bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois agus ar mian leo líníocht a tharraingt dá bhfís do thodhchaí ár gcathracha maidir le hinbhunaitheacht agus le cáilíocht na beatha. Is féidir sonraí rannpháirtíochta a fháil tríd an nasc seo. Tá an comórtas ag teacht leis an rún atá ag Moil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí smaoineamh na gCathracha Glasa a bhailiú i mbliana agus léargas na n-óg a sholáthar trína gcruthaitheacht agus trína bhfréamhshamhlacha.

Is é an 30 Samhain an dáta deiridh le haghaidh páirt a ghlacadh ann. Beidh deis ag buaiteoirí Dhearthóirí na Todhchaí a líníocht a thaispeáint le linn na hócáide ar líne de chuid Chruinniú Mullaigh an Aosa Óig a bheidh ar siúl idir an 17 Feabhra agus an 19 Feabhra 2021 (a sheolfar ar líne mar gheall ar bhearta réamhchúramacha a bhaineann le COVID-19). Is ócáid chlabhsúir ollmhór í sin de thionscadal Mhoil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí. Leis an ócáid, cuirtear daoine óga Atlantacha, gairmithe oideachais Atlantacha agus ionadaithe ar leibhéal an Aontais Eorpaigh le chéile le haghaidh seisiúin ransaithe smaointe ina gcomhroinntear smaointe agus ina gceaptar gníomhaíochtaí.

Related Posts