€70m Clár Idirthréimhseach LEADER

D’fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys T.D., mionsonraí faoi leithdháileadh an chláir LEADER Idirthréimhseach € 70 milliún don tréimhse 2021-2022

Is clár forbartha tuaithe é LEADER arna chómhaoiniú ag an AE a fheidhmíonn cur chuige ón mbun aníos faoi threoir áitiúil chun freastal ar riachtanais na bpobal agus na ngnólachtaí áitiúla. Tacaíonn an clár le fiontair phríobháideacha agus le grúpaí pobail i gceantair thuaithe. Tá LEADER mar chuid de Chlár Forbartha Tuaithe ilbhliantúil na hÉireann atá á chómhaoiniú ag an AE agus atá mar chuid den Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT).

As an € 70 milliún, tá € 65 milliún á leithdháileadh ar fud na 29 Grúpa Gníomhaíochta Áitiúla (GGA). Tá siad freagrach as tionscadail áitiúla a aithint agus cuidiú leo a fhorbairt a thacaíonn le téamaí na Forbartha Eacnamaíochta (lena n-áirítear forbairt fiontar agus cruthú post), Cuimsiú Sóisialta agus an Timpeallacht Tuaithe. Tá € 3 mhilliún á leithdháileadh chun tacú leis an mbeart um Chomhar LEADER a spreagann ceantair thuaithe oibriú le chéile ar thionscadail chomhoibríocha agus leithdháilfear € 2 mhilliún chun ullmhú don chéad Chlár LEADER eile.

GGAMaoiniú Cláir Idirthréimhseacha
Carlow€1,895,874
Cavan€2,517,948
Clare€2,635,521
Cork North€1,504,409
Cork South€1,131,976
Cork West€1,481,904
Donegal€3,815,464
Dublin Rural€1,882,175
Galway East€2,261,956
Galway West€1,341,373
Kerry€3,019,507
Kildare€1,554,564
Kilkenny€2,302,056
Laois€2,104,992
Leitrim€1,772,277
Limerick€2,740,812
Longford€2,244,752
Louth€1,802,823
Mayo€3,285,878
Meath€2,039,559
Monaghan€2,243,303
Offaly€2,374,498
Roscommon€2,615,558
Sligo€2,261,896
Tipperary€2,985,108
Waterford€2,222,644
Westmeath€2,181,697
Wexford€2,907,314
Wicklow€1,872,162
Totals€65,000,000

Related Posts