Cláir CED in Éirinn

D’éirigh le 10 n-iarratas a chuir Éire isteach ar an CED.

Cuireadh 7 gcinn de na hiarratais isteach mar gheall ar iomarcaíocht ar scála mór nuair a dúnadh saoráidí ag Dell, Waterford Crystal, SR Technics (iad seo ar fad in 2009), Talk Talk (2011), Andersen Ireland, Lufthansa Technik Airmotive Ireland (2014) agus PWA International (2015) faoi seach.

Gheofar tuilleadh faisnéise faoin gClár CED seo tríd an nasc thíos a leanúint:

NACE 41 –   oibrithe agus printísigh a bhí fostaithe roimhe seo ag cuideachtaí a raibh baint acu le foirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe a thógáil;

NACE 43 – oibrithe agus printísigh a bhí fostaithe roimhe seo i gcuideachtaí ina soláthraítear réimse de cheirdeanna a bhaineann le tógáil (e.g. plástráil, cearpantóireacht, péinteáil, díon srl); agus

NACE 71 – oibrithe a bhí fostaithe roimhe seo i gcuideachtaí ina soláthraítear seirbhísí ailtireachta agus innealtóireachta.

Bhain na 3 iarratas eile le hearnálacha agus chuir siad tacaíochtaí ar fáil d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht idir Iúil 2009 agus Márta 2010 i bhfo-earnálacha den An Earnáil Foirgniochta.