Maoiniú AE

Maoiniú AE

Is féidir leis an gCoimisiún Eorpach agus údaráis náisiúnta maoiniú AE a bhainistiú i gcomhpháirt, go díreach ag an gCoimisiún Eorpach nó go hindíreach ag údaráis eile laistigh nó lasmuigh den AE, ag brath ar an maoiniú atá i gceist.

 

Bainistiú Díreach

Is iad na hInstitiúidí Eorpacha a dhéanann bainistiú ar leithdháileadh caipitil maoinithe dhírigh. Tá dhá chineál maoinithe ar fáil: deontais agus conarthaí. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dheontais agus conarthaí atá á mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach ar an tairseach Maoinithe agus Tairisceana.

 

Deontais

Tugtar deontais do thionscadail faoi leith a bhaineann le beartais an AE, de ghnáth tar éis fógra poiblí ar a dtugtar gairm ar mholtaí.

 

Thiocfadh leat iarratas a dhéanamh ar dheontas má tá gnólacht nó eagraíocht ghaolmhar á reáchtáil agat (cumainn ghnó, soláthraithe tacaíochta gnó, sainchomhairleoirí, srl.) a reáchtálann tionscadail a chuireann leasanna an AE chun cinn, nó má chuireann tú le cur chun feidhme clár nó beartas de chuid an AE.

 

Conarthaí

Institiúidí de chuid an AE a chuireann amach conarthaí chun seirbhísí, earraí nó saothair a bhíonn de dhíth orthu le haghaidh a gcuid oibríochtaí a cheannach – mar staidéir, oiliúint, eagrú comhdhála nó trealamh TF.

 

Bainistíocht Chomhroinnte

Déantar maoiniú a bhainistiú faoi chláir atá á riar ag ​​an gCoimisiún Eorpach agus údaráis náisiúnta agus réigiúnacha i gcomhpháirt lena chéile. Is ionann na cláir seo agus beagnach 80% de bhuiséad an AE, go príomha trí 5 chiste mhóra a thagann faoi scáth Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

Is iad na cistí atá i gceist ná:

 

Bainistiú Indíreach

Cuireann údaráis náisiúnta roinnt clár maoinithe i bhfeidhm laistigh nó lasmuigh den AE, eagraíochtaí idirnáisiúnta, nó gníomhaireachtaí forbartha i dtíortha AE.

 

Féach tuilleadh eolais ar an dóigh a n-oibríonn sé ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/eu-budget-management-pes_en.