An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

Tacaíonn an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) le gníomhaíochtaí a infheistíonn i bpobail cois cósta agus iascaigh, agus cuirtear i bhfeidhm in Éirinn é faoin gClár Oibriúcháin d’Éirinn.

Infheistítear €5.7 billiún ar fud an Aontais Eorpaigh leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh, chun:

  • Cuidiú le hiascairí chun aistriú chuig an iascach inbhuanaithe
  • Tacú le pobail cois cósta agus cuidiú lena ngeilleagair a éagsúlú
  • Poist a chruthú agus cáilíocht na beatha a fheabhsú ar feadh cóstaí na hEorpa
  • Éascú d’iarratasóirí chun rochtain a fháil ar an airgeadas

 

Clár Oibriúcháin CEMI d’Éirinn

Is é an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus Rialtas na hÉireann a chomhchistíonn an Clár Oibriúcháin CEMI d’Éirinn.

Príomhaird an Chláir

  • Tacú le forbairt an iascaigh inbhuanaithe.
  • Tacú le hearnáil an uisceshaothraithe.
  • Infheistiú i mbailiú sonraí agus i rialú iascach chun tacú leis an gcomhbheartas iascaigh
  • Infheistiú i dtionscnaimh forbartha áitiúla

Déantar gnóthachan na gcuspóirí úd a thomhas i gcoinne na n-eochairspriocanna feidhmíochta thíos.

Faigh a thuilleadh mionsonraí amach faoi thionscadail arna gcistiú ag an gClár Oibriúcháin d’Éirinn agus faoi imeachtaí a teacht aníos ar Láithreán gréasáin na Roinne Talmhaíochta.