Cad é Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa?

Co-mhaoiníonn Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa infheistíochtaí sna réigiúin le Rialtais ar fud an Aontais Eorpaigh agus tacaíonn sé le gníomhaíochtaí sna réigiúin a chuireann le leibhéal cothrom forbartha.

Chuir an tAontas Eorpach € 276.8 billiún ar fáil d’fhorbairt réigiúnach ar fud an Aontais Eorpaigh idir 2014 agus 2020.

Seachadtar na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha trí Chláir. In Éirinn tá dhá Chlár arna gcómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa:

  • Clár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir
  • Clár Oibríochta Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair

Taispeánann an léarscáil thíos deighilt na hÉireann idir an dá chlár seo agus léiríonn sé na spriocanna feidhmíochta a bhfuiltear ag súil go mbainfidh na cláir amach iad.

Chomh maith leis an dá chlár infheistíochta réigiúnacha a mhaoiniú, úsáidtear Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa chun cláir chomhoibrithe a infheistíonn i níos mó ná tír amháin a chómhaoiniú. Féadfaidh tú breathnú ar na cláir éagsúla comhair ar an Suíomh Gréasáin tiomnaithe an Aontais Eorpaigh.