Comhlachtaí atá Freagrach as CFRE in Éirinn

Soláthraíonn údarás bainistíochta ainmnithe faisnéis faoin gclár, roghnaíonn sé tionscadail agus déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm.

In Éirinn is iad na hÚdaráis Bhainistíochta ainmnithe don ERDF Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair agus Tionól Réigiúnach an Deiscirt.

Leanfaidh na Tionóil Réigiúnacha ar aghaidh mar Údaráis Bhainistíochta do Chláir Oibríochtúla Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) don tréimhse cláraithe 2021 – 2027.

Is dóigh go bhfaighidh Éire €350m i maoiniú CFRE sa tréimhse 2021-2027.

Mar léiriú ar an dá aicmiú éagsúla AE ar stádas forbartha réigiún éagsúil in Éirinn, cruthóidh an tSamhail Forbartha Réigiúnaí dhá Chlár Oibriúcháin:

1. Tá an limistéar atá ainmnithe mar ‘Réigiún san Idirthréimhse’, (toisc gurb ionann a OTI agus 75% -100% de mheán an AE27) le bainistiú ag Tionól Réigiúnach an Iarthuaiscirt.

2. Tá an dá réigiún atá ainmnithe mar ‘Níos Forbartha’, (toisc go bhfuil an OTI i ngach ceann de na réigiúin os cionn 100% de mheán an AE) le bainistiú ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt.

Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair
An Chearnóg
Bealach an Doirín
Co Ros Comáin
Éire
F45 W674

+ 353 (0) 94 986 2970

monitoring@nwra.ie

 

Tionól Réigiúnach an Deiscirt
Teacht na Tionóla,
Sráid Uí Chonaill,
Port Láirge
Éire
X91 F8PC

+353 0 51 860700

info@southernassembly.ie