Cad a Mhaoíníonn Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa?

Maidir le Cláir 2014-2020, díreoidh maoiniú CFRE in Éirinn ar dheiseanna fáis ar leith agus ar earnálacha a sainaithníodh i straitéis speisialtóireachta cliste na hÉireann chun cur le láidreachtaí an réigiúin.

Rinneadh infheistíocht faoi na Cláir sna réigiúin faoi chúig cinn de réimsí tosaíochta.

• RDTI a neartú
• Bonneagar TFC
• Tacaíochtaí d’FBM
• Geilleagar Ísealcharbóin
• Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe

Bhí sé mar aidhm ag na Cláir cláir infheistíochta níos leithne a chomhlánú in earnálacha spriocdhírithe ardfháis agus nuálaíocha chun tacú le poist nua ar ardchaighdeán a chruthú, nuálaíocht a threisiú, ceadúnais a deonaíodh a mhéadú, chomh maith le cuidiú leis an ngeilleagar áitiúil i réigiúin na hÉireann dul i méid.