MEASTÓIREACHTAÍ

Is é an aidhm atá le Meastóireachtaí ar an gClár Oibre, mar atá leagtha amach sna Rialacháin Coiteann um Fhoráil 2021/1060 (CPR), níos fearr a dhéanamh ar chaighdeán agus ar chur i bhfeidhm na gclár, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar a n-éifeachtacht, éifeachtúlacht, comhleanúnachas agus luach a chuirtear leis an Aontas. Féadfaidh meastóireachtaí critéir ábhartha eile, cosúil le cuimsiú, neamh-idirdhealú agus infheictheacht, a bheith san áireamh. Chomh maith leis sin, caithfear measúnú a dhéanamh chun tionchar an chláir a mheas faoi 30 Meitheamh 2029. Iarrann an CPR ar an gCoimisiún anailís lár-thréimhseach a dhéanamh chomh maith le measúnú tar éis na cinn go léir ar an gCiste.

Meastóireachtaí

Youth Diversion Projects 2023

Meaitianailís ar Mheasúnuithe

I mí na Samhna 2022, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an chéad “Meaitianailís ar mheasúnuithe tionchair fhigiúraigh ESF” a rinneann síntéis ar thart ar 100 Tionchar Frithfhíorasach Meastóireachtaí
ESF (CIEanna) atá léirithe ag 22 Ballstát AE agus an RA a dhíríonn ar na tréimhsí phleanála 2007-2013 agus 2014-2020.
Cé go bhfuil roinnt meaitianailís curtha i láthair cheana féin sa litríocht acadúil, is é seo an chéad mheaitianailís amháin atá dírithe go sonrach ar na hidirghabhálacha ESF Soláthraíonn an staidéar modheolaíocht chun na CIEanna a códú agus moltaí a chur ar fáil chun caighdeán agus raon na gCIEanna ESF a fheabhsú amach anseo.

Tá an tuarascáil agus na hannexanna ar fáil anseo

Doiciméid Treoracha

Le déanaí, d’fhoilsigh an Coimisiún na doiciméid treoracha nuashonraithe seo a leanas –

Design and Commissioning of Counterfactual Impact Evaluations

Advanced Counterfactual Evaluation Methods