An Clár Oibriúcháin um Infheistiú i gCaipiteal Daonna (CO-ICD) 2007-2013

Ba é an Clár Oibriúcháin um Infheistiú i gCaipiteal Daonna (CO-ICD) clár CSE d’Éireann don tréimhse 2007 to 2013 inar cuireadh €751m san iomlán ar fáil don Chlár lena n-áirítear €375m comhaoinithe ag an AE trí CSE.

Tá 14 sainréimse infheistíochta mar chomhdhéanamh ar an gClár a chuireann go hiomlán le cuspóirí an Chláir. Tá eolas breise ar na réimsí infheistíochta ar leith den Chlár ar fáil sa Chlár Oibríochtúil. Clúdaítear ann freisin an téacs de chinneadh An Coimisiúin Eorpaigh a thug éifeacht doroinnt athruithe ar an gClár.

Cé gur tháinig deireadh le tréimhse an Chláir in 2013, bhí caiteachas maidir le gníomhaíochtaí an Cháir incháilithe go dtí deireadh-2015. Bhí an Clár Oibriúcháin dírithe ar ghníomhachtú sa mhargadh oibre dóibh siúd a bhí dífhostaithe agus do chláir oideachais agus comhionannais.

Liosta na dTairbhithe 2015

 

Doiciméid Pholasaí 2007-2013

Is iad na príomhdhoiciméid pholasaí atá cruthaithe ag an CSE do thír na hÉireann 2007-2013 ná:

Thóg Plean Forbartha Náisiúnta na hÉireann don tréimhse, ina raibh fáil ar €184 billiún, don tréimhse 2007-2013 ar na gnóthachtálachtaí suntasacha sóisialta agus eacnamaíochta den PFN/CSF (2006-2006). Rinne an plean seacht mbliana seo, dar teideal Transforming Ireland-A Better Quality of Life for All, na gnóthachtálacha ón bPlean roimhe sin a dhaingniú agus soláthraíodh:

  • €54.6 billiún don infheistíocht san infreastruchtúr eacnamaíoch;
  • €49.6 billiún do bhearta don Chuimsiú Sóisialta (leanaí, daoine le míchumais, srl);
  • €33.6 billiún don infreastruchtúr sóisialta (tithíocht, sláinte, ceartas, srl);
  • €25.8 billiún don chaipiteal daonna (scolaíocht, oiliúint, ardoideachas, srl);
  • agus €20 billion do fhiontraíocht, eolaíocht agus nuálaíocht.

Bhí ról comhlántach ag cistí Struchtúrtha an AE maidir leis an PFN 2007-2013 agus bhí CSE dírithe ach go háirithe ar thacú le hidirbheartaíochtaí ar leith a bhain go sonrach le hoibrithe a uasoiliúint, tacú le rannpháirtíocht mhéadaithe ag grúpaí imeallacha sa bhfórsa oibre agus gníomhaíochtaí a thacaíonn le comhionannas agus le leithcheal a sa bhfórsa oibre.