Rialacháin & Treoir

Déanann Rialacháin an AE cuspóirí CSE a rianadh i dtéarmaí: deiseanna fostaíochta a fheabhsú; ionchuimsiú sóisialta a threisiú; bochtanas a chomhrac; oideachas, scileanna agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chothú; polasaithe gníomhacha, cuimsitheacha agus inbhuanaithe don ionchuimsiú a fhorbairt agus dá réir sin cur leis an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críche.

 

Mar aon leis na Rialacháin, eisítear Ciorcláin agus treoir a thugann léirmhíniú ar Rialacháin an AE a rialaíonn úsáid CSE.