Sparántacht 1916

Sparántacht 1916

Tá sé mar aidhm ag Sparántacht 1916 rannpháirtíocht agus rathúlacht na mac léinn is mó atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch agus ó na grúpaí is tearc-ionadaithe san ardoideachas a spreagadh.

Chun a bheith incháilithe do Sparánacht 1916, ní mór do gach iarratasóir critéir incháilitheachta Iontrála Airgeadais, Grúpa Tosaíochta agus Coláiste a chomhlíonadh.

Tá líon teoranta sparánachtaí ag gach coláiste rannpháirteach a dhámhtar ar na hiarratasóirí incháilithe is mó a mbíonn an riachtanas acu.