Ionaid Oiliúna Pobail

Is eagraíochtaí neamhspleácha pobalbhunaithe iad na hIonaid Oiliúna Pobail (IOP) a chuireann oiliúint agus oideachas ar fáil do luathfhágálaithe scoile, daoine idir 16 agus 21 bliana d’aois go príomha. Is féidir le IOP freastal freisin ar dhaoine óga eile faoi bhun 25 bliana atá faoi mhíbhuntáiste agus/nó dífhostaithe, ach comhaontú a bheith ar fáil ón mBord Oideachais agus Oiliúna Ábhartha. 

I measc na gclár a chuirtear ar fáil bíonn scileanna gnóthaithe poist, scileanna pearsanta agus sóisialta don fhostaíocht agus scileanna eolaíochta. Bíonn forbairt scileanna pearsanta agus sóisialta mar chuid de gach clár trí mhodúil ar nós cumarsáidí, éifeachtacht phearsanta, obair bhuíne, gairmphleanáil agus tacaíocht litearthachta agus uimhearthachta atá mar chuid de na modúil ghairmoiliúna. Cúrsaí lánaimseartha atá ann inar féidir dámhachtainí móra a bhronnadh ag leibhéil 3 agus 4 den CNC.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi na cúrsaí seo ach teagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil ag: www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/