Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí Cosanta

Tá an Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí Cosanta idírithe orthu siúd idir 18-24 bliana d’aois atá dífhostaithe agus a bhfuil mórbhaic fostaíochta rompu. Díríonn an Scéim ar scileanna nua, inniúlachtaí agus féinfhorbairt a sholáthar do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas díriú ar an bhfostaíocht, ar thaithí oibre nó ar dheiseanna oideachais eile.

Clúdaíonn an Scéim clár oiliúna 10 seachtaine, 5 sheachtain dírithe ar thraeneáil mhíleata agus 5 dírithe ar oiliúint oideachasúil. Bíonn rannpháirtithe i dtimpeallacht a spreagann forbairt phearsanta, gnóthachtáil agus dian-obair, agus nuair a bhíonn an clár críochnaithe ba chóir go mbeadh ar a gcumas:

  1. Scileanna sóisialta agus foirne a léiriú.
  2. Scileanna eile a léiriú a mhéadaíonn a n-infhostaitheacht agus a chruthaíonn a gcumas d’fhostaitheoirí, ar dócha go dtiocfadh uaidh fóstaíocht leanúnach nó dul isteach sa      bhreisoideachas.
  3. Léiriú a thabhairt go bhfuil féinmhuinín, féinsmacht, féinspreagadh agus féinluach méadaithe.
  4. Léiriú a thabhairt go bhfuil folláine fhisiciúil, oideachas i bhfolláine fhisiciúil agus spreagadh méadaithe.
  5. Dul i gcumarsáid ar bhealach níos muiníne le fostóirí féideartha.

 

 Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le CDFESS@welfare.ie