Comhionannas Inscne

Mar thoradh ar ghairm tograí i mí Mheán Fómhair 2016, bronnadh deontais €5.2 milliún san iomlán ar 18 tionscnamh chun Comhionannas Inscne a chothú. Déanfaidh Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENR), grúpaí pobail áitiúla, agus grúpaí eile, a raibh rath orthu mar thoradh ar an nGairm Tograí oscailte, na tionscnaimh a sholáthar faoi PEIL 2014 – 2020 thar thréimhse trí bliana in iliomad ceantar ar fud na hÉireann.

Is féidir breathnú ar shonraí na ngairm tograí agus an maoiniú a cuireadh ar fáil anseo

Tacóidh na tionscnaimh um chomhionannas inscne le fiontraíocht agus rannpháirtíocht mná sa bhfórsa oibre trí raon tionscnamh oiliúna agus meantóireachta.

 

Tionscadail Rathúla:

Deiseanna Cúram Sláinte do Mhná

Get Ready, Get Steady, Go

Women into Employment

Working Women

Duhallow Work Opportunities for Women Project (WOW)

Women’s Steps to Employment Programme

Moving On

Todhchaí Nua do Thuismitheoirí Aonair

Women’s Integration, Skills and Employment (WISE)

Bridge to Work

Repower

Wexford Women Working

The Carlow Catalyst Programme for Women

Increasing Female Labour Force Participation and Employment in Westmeath

Empower

Building Better Futures – Building Social Enterprise with Migrant Women Entrepreneurs

WEBNET

Women’s Rural Entrepreneurial Network