Cúrsaí Tiontaithe i Scileanna TFC

Díríonn na cúrsaí seo ar fhreastal ar bhearnaí i scileanna TFC tríd an gcúrsa tiontaithe leibhéal 8 do chéimithe ardchumais ó dhisciplíní neamh-ríomhaireachta/TF chun freastal ar riachtanais aitheanta i scileanna TFC. Cuireann na soláthraithe ardoideachais cúrsaí ard-diplóma ar fáil i gcomhpháirt le hearnáil na tionsclaíochta.

Tá na cúrsaí tiontaithe TFC saor in aice do rannpháirtithe incháilithe agus d’fhéadfadh gur cúrsa bliana lánaimseatha nó cúrsa páirtaimseartha dhá-bhliain a bhíonn i gceist.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.springboardcourses.ie.