Gluaiseacht san AE

Díríonn an ghníomhaíocht seo, atá bunaithe sa Roinn Coimirce Sóisialaí ar dheiseanna fostaíochta a fheabhsú agus cabhrú le daoine óga, Cuardaitheoirí Poist, Daoine atá ag Athrú Poist, Daoine Dífhostaithe, Céimithe agus Imircigh chun fostaíocht a fháil i Margadh Saothair na hEorpa níos leithne agus cabhrú le Fostóirí teacht ar iarratasóirí oiriúnacha. Cuirfear tacaíocht ar fáil do dhaoine dífhostaithe nuair a bhíonn fostaíocht, taithí oibre agus oiliúint á fháil acu i dtíortha AE eile trí dheiseanna do shocrúchán/oiliúint oibre a fháil agus rannpháirtithe a ullmhú don athlonnú (m.sh. oiliúint teanga). Baineann an Roinn Coimirce Sóisialaí le gréasán EURES (Seirbhísí Fostaíochta na hEorpa) de Choimisiún na hEorpa a chruthaíonn nasc idir na bunachair sonraí ag Seirbhísí Fostaíochta Poiblí na hEorpa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le eures@welfare.ie