Rochtain Tríú Leibhéal

Pleánn Rochtain Tríú Leibhéal leis an ngná gnóthachtáil scileanna oideachais ardleibhéal do scoláirí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste agus do scoláirí le míchumais tríd an gCiste Cúnaimh do Mhic Léinn agus an Ciste do Mhic Léinn le Míchumais. I measc na dtacaíochtaí, bíonn cúnamh airgid chun tacú le bacainní rannpháirtíochta mar aon le cóiríocht agus seirbhísí oiriúnaithe.

 

Cuireann an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn cúnamh airgid ar fáil do mhic léinn ardoideachais lánaimseartha a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu agus iad ag freastal ar an gcoláiste. Is féidir le mic léinn cur isteach ar an gCiste Cúnaimh do Mhic Léinn chun cuidiú leo le deacrachtaí airgid atá acu go sealadach nó go leanúnach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

 

Cuireann an Ciste do Mhic Léinn le Míchumais seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil do mhic léinn lánaimseartha le míchumais. Tá sé mar aidhm ag an gCiste gur féidir le mic léinn a bheith lánpháirteach ina gcláir acadúla agus nach bhfuil siad faoi mhíbhuntáiste mar thoradh ar mhíchumas.

Tá fáil ar na critéir incháilithe agus ar na coláistí atá páirteach anseo.

Leon Diop – Maynooth University

Claire Shorten – Maynooth University