An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Baineann an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) leis na riachtanais oideachais atá acu siúd le híoscháilíochtaí nó gan aon cháilíochtaí oideachais agus fágálaithe scoile. Díríonn BTEI ar an méid daoine fásta le huascháilíocht iar-bhunoideachais a mhéadú, cáilíochtaí ag FETAC Leibhéil 3, 4, 5, agus 6 agus/nó scileanna uasdátaithe chun riachtanais an gheilleagair a shásamh. Cuirtear raon deiseanna foghlama páirtaimseartha ar fáil chun é seo a bhaint amach, a chuireann ar chumas foghlaimeoirí rannpháirtíocht san oideachas a láimhseáil taobh le taobh le cúramaí teaghlaigh agus/nó fostaíochta.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi na cúrsaí seo ach teagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil.