Lánpháirtiú agus Fostú Imirceach

Mar thoradh ar Ghlaoch ar Thairiscintí i mí Mheán Fómhair 2016, bronnadh deontais €3.3 milliún don chúig tionscnamh a leanas chun lánpháirtiú agus fostú imirceach a chothú. Beidh na tionscnaimh á soláthar thar thréimhse ceithre bliana in iliomad ionad ar fud na hÉireann, ag Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENR), grúpaí áitiúla pobalbhunaithe, agus ag daoine eile a raibh rath orthu mar thoradh ar an nGlaoch ar Thairiscintí oscailte do mhaoiniú faoi Chiste Sóisialta na hEorpa 2014 – 2020.

 

Is féidir breathnú ar na mionsonraí ar ghlaoch ar thairiscintí agus ar an maoiniú anseo.

 

 

Na Tionscnaimh Rathúla: