Cuirfidh Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair fáilte i Sligeach agus i nGaillimh go luath i mí an Mhárta roimh bhreis agus 30 príomhshaineolaí gastranamaíochta ó áiteanna fud fad na hEorpa.

Tá EUREGA ina thionscadal Comhair Chríochaigh Eorpaigh is fiú €1.7m agus ina bhféachtar ar bhia faoi chúig cheannteideal: Oideachas, Sláinte, Cúrsaí Uirbeacha/Tuaithe, Turasóireacht, agus Tacaí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide. Tiocfaidh na comhpháirtithe tionscadail ó sheacht dtír dhifriúla san Eoraip chun na hÉireann chun plé a dhéanamh ar dhóigheanna ar féidir leis an Aontas Eorpach cabhrú leis na Ballstáit tacú le gnóthais san earnáil Gastranamaíochta.

Tabharfar eolas do na comhpháirtithe Eorpacha ar na tacaí éagsúla atá ar fáil in Éirinn faoi láthair do ghnóthais san earnáil gastranamaíochta. Idir an Food Works Programme, Acadamh an Bhia agus Champas Nuálaithe Bia i mBaile Átha an Rí i nGaillimh, rud a raibh costas €5.5 milliún ag baint leis, is cinnte go mbeidh ábhar machnaimh ag na comhpháirtithe ar cuairt maidir leis na dóigheanna is fearr ar féidir leo tacú lena bhfiontair bheaga agus mheánmhéide tar éis a gcuairte ar Iarthar na hÉireann.

Dúirt Brendan Mooney, an Feidhmeannach um Chláir AE i dTionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair: “Is deis í seo an sárchultúr gastranamaíochta agus an earnáil bheoga atá againn anseo i réigiún tuaiscirt agus iarthair na hÉireann a thaispeáint, agus tá súil agam go bhfoghlaimeoidh na comhpháirtithe ar cuairt cé na tacaí atá ar fáil in Éirinn agus go mbainfidh ár ngeallsealbhóirí úsáid as an deis seo chun foghlaim ó na saineolaithe ar cuairt”.

Related Posts