Céard é an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú le haghaidh Oibrithe Scaoilte chun Bealaigh?

Bunaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) i mi na Nollag 2006 chun cuidiú leis na ballstáit tacaíocht a sholáthar do dhaoine a chailleann a gcuid post mar thoradh ar athruithe móra struchtúracha i bpatrúin trádála domhanda mar gheall ar an domhandú nó mar thoradh ar an ngéarchéim dhomhanda eacnamaíoch agus airgeadais.

Ón 1 Eanáir 2021, athraíodh ainm an chiste go dtí an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú le haghaidh Oibrithe Scaoilte chun Bealaí agus tá gach cúis le hathstruchtúrú incháilithe anois le haghaidh tacaíochta, lena n-áirítear éifeachtaí eacnamaíocha ghéarchéim an choróinvíris agus treochtaí eacnamaíocha móra ar nós an dícharbónaithe agus an uathoibrithe.  Beidh caillteanais post a eascraíonn as patrúin trádála athraitheacha nó mar thoradh ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch ar féidir le hoibrithe tacaíocht a fháil ina leith faoi láthair, incháilithe i gcónaí. 

Déantar cásanna a cheadú i gcónaí i gcúinsí eisceachtúla, áit a mbeidh tionchar tromchúiseach ag na hiomarcaíochtaí ar fhostaíocht agus ar an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta, suas le 15% d’uasbhuiséad bliantúil CED de €210m.

Gheofar tuilleadh eolais ar an CED anseo.

D’éirigh le 10 n-iarratas ar thacaíocht CED a rinne Éire agus tá an t-eolas ar na cláir sin san áireamh: Cláir CED in Éirinn