Teagmháil Leis an CED in Éire

Déan Teagmáil Linn:

Údarás Bainistíochta CED

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

Bloc 1, Urlár 3

Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Ríomhphost: egfma@dfheris.gov.ie

Fón: 01-8892288