Cad is Horizon Europe ann?

Beidh Clár Taighde agus Nuálaíochta an AE don Eoraip Ghlas, Shláintiúil, Dhigiteach agus Chuimsitheach á reáchtáil ó 2021 go dtí 2027, agus beidh buiséad iomlán de € 95.5 billiún aige. Tá sé mar aidhm ag Horizon Europe fás, trádáil agus infheistíocht a threisiú agus tionchar suntasach sóisialta agus comhshaoil ​​a chruthú.

Déanfaidh Horizon Europe:

  • A thionchar a uasmhéadú agus tosaíochtaí straitéiseacha an AE a sheachadadh, amhail an téarnamh, aistrithe glas agus digiteacha, agus dul i ngleic le dúshláin dhomhanda chun cáilíocht ár saoil laethúil a fheabhsú;
  • Scoth-eolaíocht agus scoth-theicneolaíocht an AE a neartú trí infheistíocht i ndaoine ardoilte agus taighde ceannródaíoch a mhéadú;
  • Iomaíochas tionsclaíoch an AE agus a fheidhmíocht nuálaíochta a chothú, go háirithe tacú le nuálaíocht a chruthaíonn margaí tríd an gComhairle Eorpach um Nuálaíocht agus an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht; Rochtain ar bharrfheabhsú a bhreisiú do thaighdeoirí ar fud na hEorpa chun rannpháirtíocht agus comhoibriú a chothú, chomh maith le cothromaíocht inscne a chur chun cinn.

Misin Horizon Europe

Ionchorpróidh Horizon Europe misin taighde agus nuálaíochta chun éifeachtacht an mhaoinithe a mhéadú trí spriocanna atá sainithe go soiléir a shaothrú. Tá cúig réimse misin aitheanta, gach ceann acu le bord misean agus tionól tiomnaithe. Cuidíonn an bord agus an tionól leis na misin shonracha a sheolfar faoi Horizon Europe i 2021 a shonrú, a dhearadh agus a chur i bhfeidhm.

Conas iarratas a dhéanamh?

Soláthraíonn taighde agus nuálaíocht eolas nua agus réitigh nuálacha chun ár ndúshláin shochaíocha, éiceolaíocha agus eacnamaíocha a shárú. Cuidíonn Horizon Europe le taighdeoirí agus nuálaithe den scoth a gcuid smaointe a fhorbairt agus a úsáid. Tacaíonn sé le heolaíocht den scoth tríd an tallann is fearr a thabhairt le chéile agus bonneagair den scoth a thabhairt dóibh. Anuas air sin, tacaíonn sé le nuálaíochtaí ceannródaíocha agus cabhraíonn sé le seirbhísí agus margaí nua a chruthú.

Fógraíonn cláir oibre na sainréimsí taighde agus nuálaíochta a mhaoineofar. ThBeidh na glaonna atá le teacht ar thograí inrochtana tríd an siopa ilfhreastail Tairseach Maoinithe agus Tairiscintí. Nuair a bheidh sé réidh tabharfaidh gach glao faisnéis níos beaichte ar na saincheisteanna taighde agus nuálaíochta ar cheart d’iarratasóirí ar mhaoiniú díriú orthu ina gcuid tograí.

Gheofar tuilleadh eolais ar chlár Horizon in Éirinn ag https://www.horizon2020.ie/.