Nuacht

Scéalta Nuachta do Chistí an AE in Éirinn

DEVISE Project Staff Exchange – West Flanders

Malartú Foirne Thionscadal DEVISE – Flóndras Thiar

Mar chuid de thionscadal DEVISE, d’fhreastail geallsealbhóirí ó Éirinn (Fiontraíocht Éireann, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Comhairle Contae Dhún na nGall) ar chuairt mhalartúcháin eolais dhá lá i bhFlóndras Thiar chun foghlaim faoi thacaí earnála poiblí agus faoi Ollscoileanna a chabhraíonn le fás cuideachtaí TFC agus le claochlú digiteach i… Continue Reading Malartú Foirne Thionscadal DEVISE – Flóndras Thiar
Read More
Minister Charlie Flanagan

Cistiú le haghaidh Comhionannas Inscne agus Imeascadh Imirceach

Fógraíonn an tAire Flanagan agus an tAire Stanton cistiú le haghaidh Comhionannas Inscne agus Imeascadh Imirceach ·          Leithdháilfear €10.3 milliún san iomlán ar 36 thionscadal ar fud na tíre ·          Tacófar le 36 thionscadal sa tréimhse trí bliana atá romhainn i láithreacha éagsúla ar fud na hÉireann ·          Cuirfear €1.5… Continue Reading Cistiú le haghaidh Comhionannas Inscne agus Imeascadh Imirceach
Read More
Atlantic Area Training Workshop in Tullamore Co Offaly

Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh

Rinne ár bhFoireann Rialaithe Céadleibhéil Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh a óstáil i dTulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, Dé Céadaoin an 24 Iúil 2019. Ba é an spriocphobal don cheardlann ná comhpháirtithe ar ceadaíodh iad lena gcistiú sa chéad ghlao agus sa dara glao faoi Chlár Limistéar an Atlantaigh. Bhí… Continue Reading Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh
Read More
Image of Mary Hopkins

Ag Gluaiseacht ar Aghaidh – An Scéal taobh thiar den Scéal

Mar is léir do Mary Hopkins Baile beag tuaithe, sráidbhailte tuaithe níos lú thart timpeall air, ina raibh a gcinn cromtha ag daoine agus iad faoi ualach an aonraithe agus ina raibh mná ag maireachtáil lá i ndiaidh lae agus iad ag súil go mbeadh ar a gcumas éirí, lá… Continue Reading Ag Gluaiseacht ar Aghaidh – An Scéal taobh thiar den Scéal
Read More
eurega-group-photo-kuopio-finland

Léargas ar Réim Bia na Nordach

Thug toscairí ó Thuaisceart agus Iarthar na hÉireann Cuairt Mhalartúcháin Eolais ar Kuopio, an Fhionlainn.  Thaistil an toscaireacht mar chuid de thionscadal darb ainm EUREGA de chuid Chlár Interreg na hEorpa. Áiríodh léi Brendan Mooney (Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair), Patrick Devine (Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an… Continue Reading Léargas ar Réim Bia na Nordach
Read More
OURWAY Stakeholder Event

Ócáid OURWAY do Gheallsealbhóirí

Ar an 11 Meitheamh i dTobar an Choire, Co. Shligigh, tháinig an grúpa geallsealbhóirí réigiúnacha Éireannacha do thionscadal OURWAY le chéile den dara huair chun plé a dhéanamh ar dhea-chleachtais atá ag teacht chun cinn i réigiúin na gcomhpháirtithe Éireannacha agus Eorpacha. Pléadh an dréachtstraitéis pleanála agus eacnamaíochta d’Éirinn (an… Continue Reading Ócáid OURWAY do Gheallsealbhóirí
Read More
LouiseFinnegan_GraduationSpeaker2019

An Clár New Futures

Le Clár New Futures de chuid One Family, tacaítear le mná ar tuismitheoirí aonair iad agus atá éighníomhach ón taobh eacnamaíoch de leas a bhaint as deiseanna oiliúna agus forbartha. Tá Louise Finnegan ina tuismitheoir aonair le ceathrar iníonacha. Tar éis di roinnt cúrsaí pobalbhunaithe a chríochnú san am atá… Continue Reading An Clár New Futures
Read More
Minister Donohoe marks Europe Day with launch of EU in my Region Publications

Seoltar Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’

Comóireann an tAire Donohoe Lá na hEorpa ach Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’ a sheoladh Rinne Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Lá na hEorpa a chomóradh inniu, Déardaoin an 9 Bealtaine, ach dhá fhoilseachán nua a sheoladh mar chuid d’fheachtas ar a dtugtar ‘AE… Continue Reading Seoltar Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’
Read More
TY visit encourages a new generation of Marine Scientists_opt

Glúin nua Eolaithe Muirí

Spreagann cuairt Idirbhliana glúin nua Eolaithe Muirí Chuir Foras na Mara fáilte roimh dhaltaí Idirbhliana ó Chlochar na Trócaire, Ros Comáin, chuig a cheanncheathrú in Órán Mór, Gaillimh, le déanaí. Ba é Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair a d’eagraigh an chuairt, ar lena linn a chaith na daltaí… Continue Reading Glúin nua Eolaithe Muirí
Read More
1 2 3 4 5