Cad is Clár SÍOCHÁIN IV ann?

Tionscnamh uathúil de chuid an Aontais Eorpaigh is ea Clár SÍOCHÁIN AE dar luach €270m a dearadh chun tacú le síocháin agus athmhuintearas ar fud Thuaisceart Éireann agus contaetha na teorann in Éirinn.

Cruthaíodh an Clár SÍOCHÁIN ar dtús i 1995 mar thoradh díreach ar mhian an AE freagairt dhearfach a thabhairt ar na sosanna comhraic ag na paraimíleataigh i 1994.

Bíodh is go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ó shin, tá fíor-riachtanas ann i gcónaí le feabhas a chur ar chaidreamh tras-phobail agus sochaí níos comhtháite a bheadh ag breathnú chun cinn a chruthú.

De réir mar a tháinig éabhlóidiú agus aibíocht ar an tsíocháin tá ról tábhachtach comhlíonta ag an gClár SÍOCHÁIN chun cobhsaíocht shóisialta agus gheilleagrach a chur chun cinn agus chun na leibhéil teagmhála idir na pobail a mhéadú.

Céard a dhéanann Ciste Chlár SÍOCHÁIN IV?   

Tá ceithre chuspóir lárnacha ag an gClár SÍOCHÁIN IV ina bhfuil sé ag déanamh athrú buan go deimhin.  Féadtar teacht ar Achoimre den Chlár do Shaoránaigh anseo.

 

  • Oideachas i dteannta a Chéile – cultúr de dhea-chaidreamh a thógáil i measc páistí scoile agus na scileanna agus an meon a thabhairt dóibh a theastaíonn chun go mbeidh sochaí níos síochánta ann.  Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • Caidreamh Dearfach a Thógáil – cuidiú le daoine maireachtáil, foghlaim agus bualadh le daoine eile saor ó chlaontacht agus idirdhealú. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • Páistí & Daoine Óga – tacú le páistí agus daoine óga a mheasann gur imeallaíodh nó gur fágadh as an áireamh iad. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • Spáis & Seirbhísí Comhroinnte – spáis nua comhroinnte a chruthú a mbeidh gach aicme den phobal in ann iad a úsáid go sábháilte agus a bheidh ina gcabhair chun sochaí níos comhtháite a thógáil. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • Pleananna Gníomhaíochta SÍOCHÁIN na nÚdarás Áitiúil – cuirtear cistíocht ar fáil chomh maith d’údaráis áitiúla ar fud TI agus contaetha na teorann in Éirinn chun cabhrú le Dea-Chaidreamh a Thógáil, tacú le Páistí & Daoine Óga agus Spáis & Seirbhísí Nua Comhroinnte a chruthú. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo

 

Féadtar teacht ar thuilleadh  eolais i dtaobh Chlár SÍOCHÁIN IV ag www.seupb.eu

 

Feic thíos le do thoil liosta tionscadal ar bronnadh cistíocht orthu faoi Chlár reatha SÍOCHÁIN IV (2014-2020).  

Chun teacht ar thuilleadh eolais i dtaobh tionscadail ar bith de na tionscadail a chistítear déan teagmháil linn le do thoil tríd an ríomhphost: info@seupb.eu